Scientologi hjemmesiden
Hvad er Scientologi?
Det komplette Interaktive opslagsværk om Scientologi religionen

© 1993, 1996, 1999, 2000 Church of Scientology International. Alle rettigheder forbeholdt.

L. Ron Hubbard Library takkes for tilladelsen til at reproducere udvalgte dele af L. Ron Hubbards værker.

Alle materialer, der er tilgængelige på denne Compact Disc er beskyttet af copyright-love og internationale copyright- traktater. Tilladelse til at reproducere uddrag af disse materialer udelukkende til medie formål gives. Ingen anden brug er tilladt uden tilladelse fra copyright-ejeren.

Baseret på den religiøse litteratur og værker af L. Ron Hubbard, der udviklede ScientologiR anvendt religiøs filosofi og DianetikR, åndelig helbredelses-teknologi, præsenteres denne bog for læseren som del af hans personlige forskning i livet og andres anvendelse af denne, og den bør kun betragtes som en skreven rapport over denne forskning og ikke som en udtalelse om påstande fremsat af kirken eller grundlæggeren. Opnåelse af fordelene og målene for Scientologi filosofi kræver hvert enkelt persons helhjertede deltagelse, da en person kun gennem sin egen deltagelse og indsats kan opnå disse.

The Hubbard Electrometer® er et religiøst genstand, der bruges under kirkens skriftemål. I sig selv gør det intet, og det anvendes udelukkende af præster for at hjælpe menighedsmedlemmerne med at lokalisere områder med åndelig sorg eller bekymring.

Purification Programmet kan ikke fortolkes som en anbefaling om lægelig eller medicinsk behandling og giver sig ikke ud for at være en fysisk behandling af legemet, og der fremsættes heller ikke nogen påstande i den henseende.

Scientologi, Dianetik, ARC Straightwire, Audited NOTs, Celebrity Centre, E-Meter, False Purpose Rundown, FEBC, Flag, Flag OT Executive Rundown, Freewinds, Golden Era Productions, Happiness Rundown, HCO, HQS, HRD, Hubbard, Hubbard Life Orientation, INCOMM, L 10, L 11, L 12, the LRH Device, L. Ron Hubbards underskrift, Mark Super VII, Mark VI, Mark V, Mark Super VII Quantum, Metode Et, NED, New Era Dianetics , New Live Rundown, New Vitality Rundown, NOTs, OEC, OT, Purification, Purification Rundown, Saint Hill, Scientometric, SHSBC, Solo NOTs, Source, Den Studerendes Hat, Sunshine Rundown, Broen, Truth Revealed, Advance!, Cause, Celebrity, The Auditor, Personal Achievement Series, Life Improvement, Church of Scientology Internationals foreningssymbolet, Religious Technology Centers foreningssymbolet, Dianetik symbolet, Dianetik-symbolet i en Cirkel, Scientologi symbolet, Class VIII symbolet, Division 6 symbolet, Fast Flow Student symbolet, Flag Ship Service Org symbolet, Flag Service Organization foreningesymbolet, Nøglen til livet symbolet, Hat i Livet symbolet, Mark Super VII symbolet, Mark Super VII Quantum symbolet, OT symbolet, OT symbolet indkranset, Professional TRs symbolet, Sea Org symbolet, SHSBC symbolet, Scientology Missions Internationals Logo, Solo Auditor nålen, Solo Nots Logo, Klasse V Orgs foreningssymbolet, Freewinds Logo, New World Corps' Logo, I HELP symbolet, Klasse IV Auditor mærket, Klasse V Auditor mærket, Klasse V Graduate Auditor mærket, Klasse VIII Auditor mærket, Klasse VIII C/S mærket, HCO mærket, Scientologi-korset, ”Ron” signaturen, Celebrity Centre Internationals Logo, Præstekorset, Golden Age of Tech symbolet, Power nålen og Release nålen er varemærker og servicemærker, der ejes af Religious Technology Center og bruges med dets tilladelse.

ABLE, Applied Scholastics, Narconon, Applied Scholastics' Logo, ABLEs Logo og Narconons Logo er varemærker, der ejes af ABLE International og bruges med deres tilladelse.

WISE, WISEs Logo og WISE tegnet er varemærker, der ejes af WISE international og bruges med deres tilladelse.

Bridge Publications, Inc. er et registreret varemærke og servicemærke, der ejes af Bridge Publications, Inc.

New Era er et varemærke og et servicemærke.

Scientologi hjemmesiden